Hệ thống điện mặt trời Hybrid 5Kw

    • Công suất: 5Kw, có lưu trữ.
    • Sản lượng: 650 kWh/tháng
    • Phù hợp với Khách hàng tiêu thụ điện hàng tháng khoảng 1,5 đến 2 triệu.
    • Giá trên là giá tham khảo vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

– Khu vực lắp đặt: nội thành hay ngoài thành
– Loại hình lắp đặt: hệ áp mái, hệ khung…

Hotline: 0969262032 Liên hệ tư vấn