Dự án tiêu biểu

Điện mặt trời hộ gia đình Chú Trung  – Gia Lâm

Địa điểm: Gia Lâm, Hà Nội


Hệ thống: Hybrid


Công suất: 8,8 kWp


Tấm pin : Jinko Solar


Biến tần ( Inverter): Deye

Điện mặt trời hộ gia đình anh Hà – Trung Văn

Địa điểm: Trung Văn, Hà Nội


Hệ thống: Hòa lưới bám tải


Công suất: 14,2 kWp


Tấm pin : LONGi Solar


Biến tần ( Inverter): Fronius

Điện mặt trời hộ gia đình chú Hùng – Ngoại Giao Đoàn

Địa điểm: Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội


Hệ thống: Hòa lưới bám tải


Công suất: 10 kWp


Tấm pin : LONGi Solar


Biến tần ( Inverter): Fronius

Điện mặt trời hộ gia đình anh Hà – Eco Park

Địa điểm: KĐT Eco Park, Hưng Yên


Hệ thống: Hòa lưới bám tải


Công suất: 11 kWp


Tấm pin : Jinko Solar


Biến tần ( Inverter): Growatt

Điện mặt trời nhà điều hành ĐMT – Tri Tôn

Địa điểm: Tri Tôn, An Giang


Hệ thống: Hòa lưới


Công suất: 17 kWp


Tấm pin : Longi Solar


Biến tần ( Inverter): Fronius