Dự án tiêu biểu

CÔNG TY GỖ AN CƯỜNG – BÌNH DƯƠNG

Vị trí: Đất Cuốc, Bình Dương


Hệ thống: Hòa lưới


Quy mô: 5,5 MWp


Tổng đầu tư: 77 tỷ đồng


Hoàn thành: 2020

CÔNG TY SLIGHTING – ĐỒNG NAI

Vị trí: Long Thành – Đồng Nai


Hệ thống: Hòa lưới


Quy mô: 950 KWp


Tổng đầu tư: 13,3 tỷ đồng


Hoàn thành: 2020

CÔNG TY MAY ĐỒNG PHÚ CƯỜNG – ĐỒNG NAI

Vị trí: Định Quán – Đồng Nai


Hệ thống: Hòa lưới


Quy mô: 4,8 MWp


Tổng đầu tư: 67,2 tỷ đồng


Hoàn thành: 2020

DỰ ÁN TẠI TP PLEIKU – GIA LAI

Vị trí: TP Pleiku – Gia Lai


Hệ thống: Hòa lưới


Quy mô: 2,3 MWp


Tổng đầu tư: 32,2 tỷ đồng


Hoàn thành: 2020